Akumulační zásobníkyAKUMULAČNÍ ZÁSOBNíKY

AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY iQ TAT

Akumulační zásobníkyZásobníky tepla slouží pro kombinovanou přípravu teplé vody (TV) a akumulaci tepla. Je možné je použít jako zdroj tepla pro všechny druhy otopných soustav.

Objem zásobníku iQ TAT se volí dle parametrů objektu a požadavku otopné soustavy. Zásobníky iQ TAT kromě akumulace tepla umožňují dle vybavení i ohřev TV, připojení solárních systémů, tepelných čerpadel a dalších bivalentních teplovodních zdrojů – krbových kamen s teplovodními výměníky, nebo teplovodních kotlů i vyšších výkonů a kamen na peletky.

Jako záložní zdroj jsou využívány elektrické topné spirály. Zdroje zajišťují ohřev akumulační náplně (vody), která slouží zároveň jako otopná voda v otopných soustavách.

Díky výšce zásobníků se využívá tzv. stratifikace teplot, tedy jev, kdy je v nejvyšší části zásobníků iQ TAT nejvyšší teplota akumulační vody. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší částí může být i 20 °C. Rozvrstvení se využívá i při odběrech energie, kdy TV je ohřívána v horní části zásobníku, výstup otopné vody pro UT soustavu (radiátory, VZT) je ve 2/3 výšky, výstup pro podlahové topení je pak v 1/2 výšky zásobníku a zpátečka UT systému je u dna zásobníku.

Tímto je možné optimálně využívat kapacitu zásobníků. Rozdíl teplot při stratifikaci je velmi ostrý, při ohřevu pomocí el. spirál je teplota nad a pod spirálou na 100 mm výšky velmi výrazná – není proto důvod mít obavy ze záložního el. ohřevu v objemově velkém zásobníku.

Akumulační zásobníkZásobníky jsou beztlaké nádrže dle ČSN 690010.Objem zásobníků je připojen na uzavřený teplovodní topný systém s expanzní nádobou, který je zbaven vzduchu. Instaluje se výhradně ve svislé poloze.

  • Kombinovaný ohřev TV a vytápění ve společné nádrži
  • Všechny vnitřní vnořené výměníky jsou z NEREZ materialu
  • Využití sluneční energie pro ohřev TV a podporu vytápění
  • Průtočný ohřev TV zcela vylučuje výskyt nebezpečné bakterie Legionella pneumophila a vylučuje vznik vysoce agresivních kalů a koroze nádrže
  • Dostatečná akumulace tepla pro vytápění i ohřev TV v době přerušení dodávky elektrické energie ve vysokém tarifu
  • Možnost připojení dalších ekologických zdrojů tepla (např. krbová vložka, tepelné čerpadlo apod.)

Dokumenty ke stažení

Reference

ZAJISTÍME VÁM DOTACE
PRO RODINNÉ DOMY