Akumulační zásobníkyAKUMULAČNÍ ZÁSOBNíKY

AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY iQ TAT

Akumulační zásobníkyZásobníky tepla slouží pro kombinovanou přípravu teplé vody (TV) a akumulaci tepla. Je možné je použít jako zdroj tepla pro všechny druhy otopných soustav.

Objem zásobníku iQ TAT se volí dle parametrů objektu a požadavku otopné soustavy. Zásobníky iQ TAT kromě akumulace tepla umožňují dle vybavení i ohřev TV, připojení solárních systémů, tepelných čerpadel a dalších bivalentních teplovodních zdrojů – krbových kamen s teplovodními výměníky, nebo teplovodních kotlů i vyšších výkonů a kamen na peletky.

Jako záložní zdroj jsou využívány elektrické topné spirály. Zdroje zajišťují ohřev akumulační náplně (vody), která slouží zároveň jako otopná voda v otopných soustavách.

Díky výšce zásobníků se využívá tzv. stratifikace teplot, tedy jev, kdy je v nejvyšší části zásobníků iQ TAT nejvyšší teplota akumulační vody. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší částí může být i 20 °C. Rozvrstvení se využívá i při odběrech energie, kdy TV je ohřívána v horní části zásobníku, výstup otopné vody pro UT soustavu (radiátory, VZT) je ve 2/3 výšky, výstup pro podlahové topení je pak v 1/2 výšky zásobníku a zpátečka UT systému je u dna zásobníku.

Tímto je možné optimálně využívat kapacitu zásobníků. Rozdíl teplot při stratifikaci je velmi ostrý, při ohřevu pomocí el. spirál je teplota nad a pod spirálou na 100 mm výšky velmi výrazná – není proto důvod mít obavy ze záložního el. ohřevu v objemově velkém zásobníku.

Akumulační zásobníkZásobníky jsou beztlaké nádrže dle ČSN 690010.Objem zásobníků je připojen na uzavřený teplovodní topný systém s expanzní nádobou, který je zbaven vzduchu. Instaluje se výhradně ve svislé poloze.

  • Kombinovaný ohřev TV a vytápění ve společné nádrži
  • Všechny vnitřní vnořené výměníky jsou z NEREZ materialu
  • Využití sluneční energie pro ohřev TV a podporu vytápění
  • Průtočný ohřev TV zcela vylučuje výskyt nebezpečné bakterie Legionella pneumophila a vylučuje vznik vysoce agresivních kalů a koroze nádrže
  • Dostatečná akumulace tepla pro vytápění i ohřev TV v době přerušení dodávky elektrické energie ve vysokém tarifu
  • Možnost připojení dalších ekologických zdrojů tepla (např. krbová vložka, tepelné čerpadlo apod.)

Dokumenty ke stažení

Reference

ZAJIŠŤUJEME PRO VÁS
kotlíkové dotace

Zajistíme Vám podání žádosti na kotlíkové dotace...

chci vědět více o dotacích